Seviye Eğitim Kurumları Genel Merkezi, markasının korunmasına yönelik denetim ve standardizasyon çalışmalarının yanı sıra kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütür.

Geleneğinde yer alan başarı kavramı ile her zaman daha iyisini yapmayı amaçlayan SEVİYE EĞİTİM KURUMLARI Genel Merkezi, denetim ve standardizasyon çalışmaları kapsamında;

  • Kurumlarımıza idari, yönetsel ve eğitsel süreç standartlarımızı sağlaması, ilke ve prensiplerimiz doğrultusunda hareket etmesi için rehberlik eder,
  • Kurumlarımızın idari, yönetsel ve eğitsel süreç standartlarımızı sağlaması, ilke ve prensiplerimiz doğrultusunda hareket etmesi için izleme ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

Eğitim öğretim süreçlerindeki kalitenin sürdürülebilir olması amacıyla kurumlarımızla ilgili veriler toplanır, saha ziyaretleri yapılır. Yapılan ziyaretlerde kurum, tüm yönleri ile ele alınır. İhtiyaç halinde dış denetim mekanizmalarından da faydalanılır.

Standardizasyon çalışmaları kapsamında kurumlarımıza yönelik materyaller geliştirilir ve kullanımı sağlanır. Eğitim personellerimize yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları ve toplantılar standardizasyonu sağlamakla birlikte kurumlar arası işbirliğini de güçlendirir.