“Aklın ve bilimin ışığında eğitim” felsefesi temelinde nitelikli eğitim veren, çağın gerektirdiği her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojiyi sunan, öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimini sağlayan, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim veren dinamik bir eğitim kurumu olmaktır.