İçeriğe geç

Disiplin Uygulamalarımız


1. Öğrenci sınıfa girerken cep telefonunu kendisi için ayrılan dolaba bırakmaktadır. Telefonunu bırakmayan öğrenciye en fazla iki uyarı yapılırken davranışın devam etmesi durumunda öğrencinin kurum ile ilişiği kesilmektedir.
2. Derse gelmeyen ya da geç gelen öğrencilerin velileri sms/arama ile bilgilendirilir.
3. Derse geç gelen öğrenci derse alınmaz, bir sonraki dersi kütüphanede ders çalışarak bekler.
4. Öğrencilerin gelişimleri, hem telefon aracılığı ile hem de periyodik yüz yüze görüşmeler ile velilere iletilir. Böylece hem velilerin soruları cevaplanır hem de eğitim-öğretim sürecinin karşılıklı kontrol ile ilerlemesi sağlanır.
5. Derslere sık sık devamsızlık yapan, verilen ödevleri yapmayan, sınavlara girmeyen, rehberlik çalışmalarına katılmayan öğrencilerin kursumuzla ilişiği kesilir.
6. Sonuç etütlerine mazeretsiz katılmayan öğrenci 2 hafta Sonuç Etütlerine katılamaz.