İçeriğe geç

Kursumuz Hakkında

Hakkımızda

Seviye Eğitim Kurumları; geçmişinden gelen güçlü geleneği geleceğe taşımaya devam ediyor. Seviye Eğitim Kurumları’nda; Okul öncesinden liseye tüm eğitim kademelerinde sürdürülebilir başarı odaklı, özgün ve yaratıcı düşünebilen, dijital okuryazarlığa sahip, öz denetimi yüksek, yabancı dile hâkim, 21.yy. becerilerini özümsemiş, aydın, çağdaş ve özgür bireyler yetişir. “Seviye Yayıncılık”, 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat programlarına ve ÖSYM’nin sınav sistemlerine tam uyumlu yayınlar üreterek yayıncılık sektörüne adım atmıştır. Yeni müfredatlara, eğitim sistemlerine ve sınav sistemlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayan yayınlarımız yurdumuzun dört bir yanındaki resmi ve özel okullar, dershaneler, etüt ve halk eğitim merkezlerinde beğenilerek kullanılmaktadır.


Aynı tarihte Seviye Dergisi Dershaneleri eğitim-öğretim programlarına tüm Türkiye’de başlamıştır. Kendine özgün eğitim-öğretim uygulamalarına sahip olan Seviye Dergisi Dershaneleri “dinamik” bir yapıya sahip olup eğitim-öğretimdeki yenilikleri takip ederek gelişmektedir


2008 yılında Özgün Şirketler Topluluğuna katılan Seviye Yayınları ve Dershaneleri kurumsal olarak güç kazanmış eğitim sektörünün temel taşı kurumlarından biri olmuştur.

Eğitim ve Yayıncılık alanında ki deneyimlerini Özel Okul alanına taşımayı hedef koyan topluluk 2013 yılında Yaşamkent Seviye Kolejini franchising modeli ile açmıştır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinde ki başarısını ilk açılan okulunda bir kez daha gösteren Seviye, marka model okulunu 2014 yılında Batıkent yerleşkesinde kurmuştur.

Vizyonumuz

Eğitimde kalitesi ve başarıları ile fark yaratan, dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan lider insanlar yetiştiren, ilkeliliği esas alan, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda eğitim öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürüten, ülkemiz ve dünyada örnek teşkil edecek bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Seviye Eğitim Kurumları ile motivasyonunu ve enerjisini sürdürülebilir kılan başarı odaklı iletişim becerilerini geliştirmiş; çağın gerektirdiği stratejileri, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda gelişimini desteklenmiş öğrenciler geleceğin kazananı olacaktır.


Bu amaçla misyonumuz; gelişimsel, bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun bireysel programlar ile özgüven ve sorumluluk duygusu gelişmiş; mutlu, başarılı, sağlıklı, ilkeli, açık fikirli, araştıran, sorgulayan, iletişim becerisi gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, işbirliği ve takım çalışmasında aktif rol oynayan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, cesaretli, çok yönlü gelişimi önemseyen, kendi sorumluluğunu alabilen, ulusal kültürümüzü benimsemiş, çağın ve geleceğin ihtiyaçlarına ayak uydurabilen, Atatürk ilke ve devrimlerine ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Değerlerimiz

  • Aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, yenilikçi eğitim anlayışını ve ‘’Seviye Eğitim Kurumları’’ kültürünü özümsemiş; akademik, sosyal ve kültürel alanda başarılı öğrenciler yetiştirmektir.
  • Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve devrimlerinin izinden giderek geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmektir.
  • Öğrencilerimizi; etik değerleri benimseyen, ailesine ve içinde bulunduğu topluma artı değerler katmayı misyon edinmiş bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır.
  • Özveri ile çalışan, gelişime açık olan, çözüm odaklı, donanımlı, deneyimli ve alanında uzman bir kadro ile çalışmaktır.
  • Kaliteyi ön planda tutarak çağın gereklerine ayak uydurmaktır.