İçeriğe geç

SEVİYE SCİENTİFİC METHODOLOGY “4S” Eğitim Modeli

SEVİYE SM” Nedir?

Seviye Eğitim Kurumları; 25 yıllık deneyimi ile Türk Eğitim Sistemine

“Seviye SCİENTİFİC METHODOLOGY “ ile yeni bir ufuk belirlemektedir.

Okul yapılanması “in’S Eğitim Modeli”,

Kurs ve Yayın yapılanması ise “4S Eğitim Modelini” olarak oluşturulmuştur.

Sürüdürülebilir evrensel başarı için ulusal düzeyde tüm yeterliliklerimizi donanıp dünyaya açılmanın anahtarı

SEVİYE SCİENTİFİC METHODOLOGY.


SINAV

Seviye Kursları ve Seviye Yayınları 1979’dan itibaren eğitim sistemimizin her basamağında yer alan Özgün Şirketler Topluluğuna bağlı kuruluşlardır. Bire bir alandan edinilen deneyim ve bilgi birikimiyle hazırlanan yayınlarımız Türkiye geneli olduğu için, öğrencilerimiz deneme sınavlarında gerçek sıralamasının farkına varır. Sınav soruları özel bir ekip tarafından geçmiş yıllarda çıkan sorularla uyumlu günceli yakalayacak şekilde hazırlanır.

SERAM (Seviye Rehberlik Araştırma Merkezi) Ekibi

Seram uzmanlarımız sınav analizlerinin yanı sıra öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik seminerler verir, bilgi notları hazırlar. Öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışı üniversite olanakları ile tanıştırır ve tercih dönemi danışmanlığı hizmetlerini verir. SERAM hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, sahip olduğu güçleri keşfetmesi, geliştirmesi, topluma aktif uyum sağlayabilmesi, mutlu bir birey olması ve kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenir.

SÜREÇ ANALİZİ

Deneme sınavı sonucu SERAM ekibi tarafından öğrencilerin karne analizi çıkarılır. Bu analiz doğru- yanlış ve net sayısını, hangi konularda yanlış sonuç alındığı, önceki sınavlar ile uyumu gibi bilgileri kapsar. Rehber ve branş öğretmenleri ile hata yapılan konular ve sorular listelenir. Hatanın kaynağı tespit edilerek etüt çalışmaları organize edilir. Soru hataları, konu eksikliğinden kaynaklanmıyorsa sorular çeşitlendirilir ve her tip sorunun çözümü sağlanır.

SONUÇ + PROGRAMI

Sınav sonuçlarına göre belirlenen sınıf geneli eksikler, soruya göre eksikler, kişiye göre eksikler bire bir, grup veya sınıf etütleri ile giderilerek başarı sonucuna ulaşılır.